۱۱۸ دانشگاه بیرجند

  • مرکز تلفن سازمان مرکزی و پردیس مهندسی: 51-32202049
  • مرکز تلفن  پردیس علوم پایه، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشکده علوم ورزشی، امور فرهنگی، امور خوابگاه ها، تغذیه و کتابخانه:  2-32202301
  • مرکز تلفن پردیس امیرآباد: 45-32254041

 


نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۷۸۸ مورد.
نامنام خانوادگیمحل خدمتمسئولیتتلفن مستقیمداخلی VOIPداخلی آنالوگفکس
احمدخامسانحوزه ریاست/دفتر ریاسترییس دانشگاه31021001100132202008
سیدوحیداسلامیمعاونت مالی-اداری/دفتر رییسمعاون اداری و مالی310240014001
حمیدرضانجفیمعاونت پژوهش، فناوری و نوآوری/دفتر رییسمعاون پژوهش و فناوری310220012001
محسنآیتیمعاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی/دفتر رییسمعاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی310230003000
محسنخورشیدزادهمعاونت دانشجویی/دفتر رییسمعاون دانشجویی310250005000
علیزنگوئیمعاونت فرهنگی و اجتماعی/دفتر رییسمعاون فرهنگی و اجتماعی310256015601
محمدقاسمی گلمعاونت پژوهش، فناوری و نوآوری/مدیریت امور فناوری اطلاعاتمدیر فناوری اطلاعات310229012901
منصورمسگرانیحوزه ریاست/دفتر ریاستمسئول دفتر ریاست310210001000
سامانفرزینحوزه ریاست/مدیریت روابط عمومیمدیر روابط عمومی310211011101
محمدحسنرفیعی زادهحوزه ریاست/مدیریت روابط عمومیکارشناس مسئول روابط عمومی و اطلاع رسانی (32202245 __286 )310211021102
آخرین ویرایش۱۱ تیر ۱۳۹۹