انتصاب اعضای کمیسیون‌های تخصصی کشاورزی، علوم انسانی، علوم پایه و مهندسی

۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۰ | ۱۷:۳۰ کد : ۱۲۸۱۶ اخبار ستادی
تعداد بازدید:۳۸۹
طی ابلاغ‌های جداگانه‌ای از سوی دکتر احمد خامسان، رئیس دانشگاه بیرجند، اعضای کمیسیون‌های ‏تخصصی کشاورزی، علوم انسانی، علوم پایه و مهندسی در دور پنجم هیئت ممیزه منصوب شدند.‏
انتصاب اعضای کمیسیون‌های تخصصی کشاورزی، علوم انسانی، علوم پایه و مهندسی

به گزارش روابط عمومی و اطلاع‌رسانی دانشگاه بیرجند، براین اساس، دکتر عباس خاشعی سیوکی، عضو ‏هیأت علمی گروه آموزشی علوم و مهندسی آب به عنوان عضو کمیسیون تخصصی کشاورزی، دکتر ‏محمدرضا رضائی، عضو هیأت علمی گروه آموزشی محیط زیست به عنوان عضو کمیسیون تخصصی ‏کشاورزی، دکتر محمد حسن سیاری، عضو هیأت علمی گروه آموزشی زراعت و اصلاح نباتات به عنوان ‏عضو کمیسیون تخصصی کشاورزی، دکتر هادی پورشافعی، عضو هیأت علمی گروه آموزشی علوم تربیتی به ‏عنوان عضو کمیسیون تخصصی علوم انسانی، دکتر حسین بارانی، عضو هیأت علمی گروه آموزشی فرش به ‏عنوان عضو کمیسیون تخصصی علوم انسانی، دکتر مرتضی اسمعیل‌نژاد، عضو هیأت علمی گروه آموزشی ‏جغرافیا به عنوان عضو کمیسیون تخصصی علوم انسانی، دکتر سیدمحمد خراشادی‌زاده، عضو هیأت علمی ‏گروه آموزشی فیزیک به عنوان عضو کمیسیون تخصصی علوم پایه، دکتر یداله واقعی، عضو  هیات علمی گروه آموزشی آمار به عنوان عضو کمیسیون تخصصی علوم پایه، دکتر محسن خطیبی‌نیا، عضو هیأت ‏علمی گروه آموزشی مهندسی عمران و دکتر سیدمحمدحسین سیدکاشی، عضو هیأت علمی گروه آموزشی ‏مهندسی مکانیک و دکتر رضا شریعتی نسب عضو هیأت علمی گروه آموزشی برق – قدرت به عنوان ‏اعضای کمیسیون تخصصی مهندسی منصوب شدند.‏
در متن این ابلاغ‌ها آمده است؛ به استناد بند دو ماده 8 «دستورالعمل طرز تشکیل هیئت ممیزه موسسه و ‏وظایف و اختیارات آن» و در اجرای مصوبه سوم هیئت ممیزه مورخ 2 اردیبهشت 1400، جناب‌عالی به عنوان عضو ‏کمیسیون تخصصی کشاورزی/ علوم پایه/ مهندسی/علوم انسانی منصوب می‌گردید‎. ‎امید است تلاش‌هـا و ‏دقت علمی همکـاران محترم در دور پنجم هیئت ممیزه، زمینه ارتقـاء جایگاه ملی و بین المللی دانشگاه ‏بیرجند را فراهم آورد‎.‎