اخبار ستادی

تقدیر مدیرکل دفتر مشاوره و سلامت سازمان امور دانشجویان از عملکرد مرکز بهداشت و درمان دانشگاه

تقدیر مدیرکل دفتر مشاوره و سلامت سازمان امور دانشجویان از عملکرد مرکز بهداشت و درمان دانشگاه جدید

دکتر مجید صفاری‌نیا، مدیر کل دفتر مشاوره و سلامت سازمان امور دانشجویان وزارت علوم طی نامه‌ای از عملکرد مرکز بهداشت و درمان دانشگاه بیرجند تقدیر و تشکر کرد.

ادامه مطلب
بازدید مدیر برنامه، بودجه و تحول اداری دانشگاه از دانشکده ادبیات و علوم انسانی و پردیس کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست

بازدید مدیر برنامه، بودجه و تحول اداری دانشگاه از دانشکده ادبیات و علوم انسانی و پردیس کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست

دکتر محمد خراشادی‌زاده مدیر برنامه، بودجه و تحول اداری دانشگاه از دانشکده ادبیات و علوم انسانی و پردیس کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست بازدید کرد.

ادامه مطلب
انتخاب مرکز مشاوره دانشگاه بیرجند به عنوان مرکز مشاوره دانشجویی فعال منطقه ۹ کشور

انتخاب مرکز مشاوره دانشگاه بیرجند به عنوان مرکز مشاوره دانشجویی فعال منطقه ۹ کشور

دکتر مجید صفاری‌نیا، مدیرکل دفتر مشاوره وسلامت سازمان امور دانشجویان وزارت علوم، مرکز مشاوره دانشگاه بیرجند را به‌عنوان مرکز مشاوره دانشجویی فعال منطقه ۹ مراکز مشاوره دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی در ارزیابی سال ۱۳۹۹ معرفی کرد.

ادامه مطلب
انتصاب دو عضو هیأت علمی دانشگاه بیرجند به‌عنوان اعضای هیئت تحریریه نشریه تفکر و یادگیری آماری

انتصاب دو عضو هیأت علمی دانشگاه بیرجند به‌عنوان اعضای هیئت تحریریه نشریه تفکر و یادگیری آماری

طی ابلاغی از سوی عبدالرحمن راسخ، رئیس انجمن آمار ایران، دکتر محمد خراشادی‌زاده و دکتر محسن عارفی اعضای هیأت علمی دانشگاه بیرجند به مدت چهار سال به عنوان اعضای هئیت تحریریه نشریه تفکر و یادگیری آماری منصوب شد.

ادامه مطلب