اخبار دانشکده ها

برگزاری جلسه اعضای هیأت علمی و مدیران دانشگاه با مسئولان کارخانه سنگ پاسارگاد و سازمان صنعت، معدن و تجارت استان
در راستای اثربخشی اجتماعی و حضور در جامعه و صنعت انجام شد؛

برگزاری جلسه اعضای هیأت علمی و مدیران دانشگاه با مسئولان کارخانه سنگ پاسارگاد و سازمان صنعت، معدن و تجارت استان جدید

در راستای اثربخشی اجتماعی و حضور در جامعه و صنعت، پیرو بازدید از کارخانه صنایع سنگ پاسارگاد در اسفندماه ۱۳۹۹ و ارسال چهار پیشنهاد پروژه و طرح برای رفع مشکلات کارخانه سنگ پاسارگاد، جلسه اعضای هیأت علمی دانشگاه با مهندس کریم‌پور، مدیر عامل صنایع سنگ پاسارگاد و نمایندگان سازمان صنعت، معدن و تجارت استان خراسان جنوبی روز دوشنبه ۱۳ اردیبهشت ماه در سامانه مجازی دانشگاه بیرجند برگزار شد.

ادامه مطلب
برگزاری کارگاه آموزشی اصول روزه‌داری صحیح و تقویت ایمنی بدن در ایام کرونا

برگزاری کارگاه آموزشی اصول روزه‌داری صحیح و تقویت ایمنی بدن در ایام کرونا جدید

کارگاه آموزشی اصول روزه‌داری صحیح و تقویت ایمنی بدن در ایام کرونا، توسط مدیریت برنامه، بودجه و تحول اداری و با همکاری نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه برگزار شد.

ادامه مطلب
نشست ارائه تجربیات برگزاری دروس عملی
همزمان با دهه سرآمدی آموزش در پردیس کشاورزی و منابع طبیعی و محیط زیست برگزار شد؛

نشست ارائه تجربیات برگزاری دروس عملی

همزمان با دهه سرآمدی آموزش، نشست ارائه تجربیات برگزاری دروس عملی بصورت مجازی توسط پردیس کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست برگزار شد.

ادامه مطلب
انتصاب مســـئول هســته کارآفرینی و ارتباط با جامعه و صــنعت دانشـکده ادبیات و علوم انسانی

انتصاب مســـئول هســته کارآفرینی و ارتباط با جامعه و صــنعت دانشـکده ادبیات و علوم انسانی

براساس ابلاغی از سوی دکتر حمیدرضا نجفی، معاون پژوهش، فناوری و نوآوری دانشگاه بیرجند، دکتر زهرا شیرزور علی آبادی، عضو هیأت علمی گروه آموزشی جامعه شناسی به مدت دوسال به عنوان مســـئول هســته کارآفرینی و ارتباط با جامعه و صــنعت دانشـکده ادبیات و علوم انسانی منصوب شد.

ادامه مطلب
انتصاب مدیر گروه‌های آموزشـی زراعت و اصلاح نباتات و علوم و مهندسـی خاک دانشـکده کشاورزی

انتصاب مدیر گروه‌های آموزشـی زراعت و اصلاح نباتات و علوم و مهندسـی خاک دانشـکده کشاورزی

براساس ابلاغی از سوی دکتر خامسان، رئیس دانشگاه بیرجند، دکتر علی ایزانلو، عضو هیأت علمی گروه ‏آموزشی زراعت و اصلاح نباتات به مدت دو سـال به عنوان مدیر گروه‌های آموزشـی زراعت و اصلاح نباتات ‏و علوم و مهندسـی خاک دانشـکده کشاورزی منصوب شد.‏

ادامه مطلب
تمدید انتصاب مدیر گروه آموزشی تاریخ دانشـکده ادبیات و علوم انسانی

تمدید انتصاب مدیر گروه آموزشی تاریخ دانشـکده ادبیات و علوم انسانی

طی ابلاغی از سوی دکتر احمد خامسان، رئیس دانشگاه بیرجند، با تمدید انتصاب دکتر مجتبی خلیفه، عضو ‏هیأت علمی گروه آموزشی تاریخ به مدت دوسال در مدیر گروه آموزشی تاریخ دانشـکده ادبیات و علوم ‏انسانی موافقت شد.‏

ادامه مطلب
انتصاب مسئول هسـته کارآفرینی و ارتباط با جامعه و صـنعت پردیس علوم رفتاری

انتصاب مسئول هسـته کارآفرینی و ارتباط با جامعه و صـنعت پردیس علوم رفتاری

طی ابلاغی از سوی دکتر حمیدرضا نجفی، معاون پژوهش، فناوری و نوآوری دانشگاه بیرجند، دکتر مهتاب ناصح، عضو هیأت علمی گروه آموزشی علوم ورزشی دانشگاه بیرجند به مدت دو سال به سمت مسئول ‏هسـته کارآفرینی و ارتباط با جامعه و صـنعت پردیس علوم رفتاری دانشگاه منصوب شد.‏

ادامه مطلب
انتصاب مسئول هسـته کارآفرینی و ارتباط با جامعه و صـنعت دانشکده فنی فردوس

انتصاب مسئول هسـته کارآفرینی و ارتباط با جامعه و صـنعت دانشکده فنی فردوس

براساس ابلاغی از سوی دکتر حمیدرضا نجفی معاون پژوهش، فناوری و نوآوری دانشگاه بیرجند، مهندس امیرکیوان شفیعی، عضو هیأت علمی گروه آموزشی کامپیوتر دانشکده فنی فردوس دانشگاه بیرجند به مدت دو سال به سمت مسئول ‏هسـته کارآفرینی و ارتباط با جامعه و صـنعت دانشکده فنی فردوس دانشگاه منصوب شد.‏

ادامه مطلب